TransBelt

PRE VŠEOBECNÉ POUŽITIE

Dopravné pásy pre všeobecné použitie TransBelt sú určené pre dopravu sypkého a kusového materiálu v bežných prevádzkových podmienkach.

Konštrukcia

  • Kostra je tvorená štandardne z 2 – 6 textilných vložiek, môže byť z polyamidových tkanín P , alebo polyesterových tkanín v osnove a polyamidových tkanín v priečnom smere EP.
  • Vyrábané sú v pevnostných radoch od 200 do 3500 N.mm-1 a v šírkach od 400 do 2400 mm.

Použitie kategórií krycích vrstiev pásov TRANSBELT podľa druhu prepravovaného materiálu:
A (X) – sú určené na prepravu brúsivého a ostrohranného materiálu s veľkou kusovitosťou
AA (W) – sú určené na prepravu veľmi brúsivého, zrnitého a sypkého materiálu
B (Y) – sú určené na prepravu mierne brúsivého a ostrohranného materiálu menšej kusovitosti
AA sp – sú určené na prepravu extrémne brúsivého, zrnitého a sypkého materiálu

Transbelt